Student: Tadäus Trottertickler
Kolej:---
Školní rok: léto 2023
Typ zkoušky:KOZA

Kouzelné formuleZadané téma:

Kouzelné formule v oboru, o který se zajímám (profesně či osobně)


Konzultant: Niane z Libelusie
Posudek: Milý Tade,

kouzelné formule jsou říší převelikou, neustále se zdokonalující, vyvíjející. A mají-li být předmětem zkoušek, musí se nějak tematicky zúžit, jinak by se psaná část zkoušky nejspíš protáhla na několik let a asi by se i stala silnou konkurencí dílu Proustovu. Dávalo mi smysl směřovat Tě k odvětvím, která ovládáš a která máš rád, neb kouzelné formule jsou hlavně o praxi. A že tu máš v malíčku, jsi v samotné práci několikrát předvedl. Svědčí o tom i fakt, jak srozumitelně jsi čtenáře seznámil s transfigurační abecedou. Kouzelník může znát velmi dobře teorii pro jednotlivé formule, ale bez pochopení transfigurační abecedy se bude při postupu skrz praxi prokousávat hodně složitě.

V druhé, hlavní, části práce jsi pak přešel ke svým oblíbeným a hojně využívaným formulím. Při čtení jsem hodně myslela na to, jak z textu čiší Tvé nadšení z jednotlivých formulí a úcta, kterou chováš k samotnému faktu, že díky formulím můžeme proměňovat svůj magický potenciál ve spoustu užitečného a dobrého (v tom lepším případě!). Myslím, že tímto svým přístupem nadchneš hodně svých studentů – nejen posuzovatelku této práce.

Je ale věc, která byla v práci nenápadně nakousnuta, nicméně více nerozvinuta, a o té bych od Tebe ráda slyšela více při ústní obhajobě. Co všechno je pro Tebe při užívání kouzelných formulí ještě v pořádku? Respektive, položím otázku lépe – co pro Tebe již v pořádku není? Kde je hranice, kterou bys při čarování už nepřekročil?
A protože mají být otázky obhajoby dvě, ráda bych, abys své posluchače seznámil se svými oblíbenými místy (ať už se jedná o instituce vzdělávací či ne), kde se pracuje na zdokonalování či objevování nových kouzelných formulí.

Tvá písemná část krajně ohavných zkoušek akademických splnila všechny náležitosti, zcela zaslouženě za ni tedy obdržíš známku Vynikající.

Děkuji, že jsi k psaní přistoupil svědomitě a pečlivě a připravil mi parádní čtenářský zážitek.
Niane
Hodnocení: Vynikající
Hodnocení propugnatio: Vynikající
Hodnocení cogito: Vynikající


Vypracování

Kouzelné formule v oboru, o který se zajímám (profesně či osobně)

Autor:

Tadäus Trottertickler

Obsah:

1. Úvod 
2. Kouzelné formule v oblasti přeměňování 
2.1. Kouzelné formule Avifors, Ducklifors a Draconifors 
2.1.1. Avifors 
2.1.2. Draconifors 
2.1.3. Ducklifors 
2.2. Méně běžné kouzelné formule 
2.2.1. Mediocrifors 
2.2.2. Corvufors 
2.2.3. Turtofors 
2.2.4. Racconifors 
2.2.5. Balifors 
2.3. Kouzelné formule měnící barvu 
2.3.1. Crinus Muto 
2.3.2. Colovaria 
2.4. Ostatní kouzelné formule 
2.4.1. Clavifors 
2.4.2. Thestrifors
2.4.3. Mimblewimble 
2.4.4. Episkey 
2.4.5. Anapneo 
3. Závěr a poděkování

 

1.  Úvod

Kouzelné formule představují hlavní podstatu našeho magického světa. Obecně vzato jsou právě kouzelné formule tím, co nás činí od mudlů tak výjimečnými. Nebýt kouzelných formulí, nebyl by využit ani plný potenciál magie. I když se může zdát, že je otázka kouzelných formulí poměrně jednoduchá, tak tomu tak nemusí vždy být. Proto se nejprve zaměřím na krátké obecné rozpravy o magii a kouzelných formulích jako takových a následně zabrousím do názorných příkladů, kdy představím vybrané kouzelné formule z oboru, o který se osobně zajímám.

               Kouzelných formulí známé mnoho. Obecně je můžeme rozdělit podle jejich účinku. Pomocí kouzelných formulí můžeme vyvolat nejrůznější předměty a tvory, můžeme jimi očarovat jiné předměty, obránit sebe nebo své blízké a v případě nutnosti také zaútočit a zneškodnit nějakého agresora. Například při očarování předmětu dodáváme tomuto předmětu díky magie nejrůznější vlastnosti, které mohou trvat různě dlouhé. Typickým očarováním může být změna barvy, tvaru nebo velikosti. Kouzelné formule můžeme rovněž rozdělit na zaklínadla a kletby podle toho, jestli jsou určeny k dobrým nebo zlým úmyslům.

               Osobně i profesně se v poslední době zajímám převážně o kouzelné formule z oblasti přeměňování. Přeci jen, vdechovat běžným, ale i méně běžným věcem nový život, přetvářet je, měnit jejich tvar, barvy nebo velikost je zkrátka fascinující. Neustále vyvíjející se zaklínadla nám umožňují stále více možností, jak přeměňování využít v každodenním životě. Proto se zaměřím převážně na kouzelné formule, které můžeme využít k přeměňování. Jelikož jsem rovněž velký milovník kouzelných tvorů obecně, tak se z části zaměřím také na tuto oblast kouzelných formulí a v neposlední řadě se budu zabývat vybranými kouzelnými formulemi, které nám budou užitečné v případě úřednické nebo spisovatelské práce.

2.  Kouzelné formule v oblasti přeměňování

Přeměňování je klíčovou disciplínou, kterou by měl z části ovládat každý kouzelník. Umět dokázat změnit tvar předmětů, jejich barvu nebo velikost je základ. Dokázat přeměnit jeden předmět na zcela jiný je potom už vyžaduje pokročilejší znalosti. Přeměňovat živé tvory na věci neživé je už poté poměrně náročnější, ale ne nemožné. Kouzelných formulí určených k přeměňování existuje nespočet. Je těžké vybrat ty, které by stály za zmínku. Proto jsem se rozhodl vybrat ty, které využívám nejčastěji já, případně ty, které mě z jakéhokoli důvodu oslovili více než kterékoli jiné. Přeci jen, přeměňování nemusí sloužit nutně jen k akademickým nebo čistě praktickým účelům. Někdy je vhodné si díky nim usnadnit nejen běžný život.

               Ještě předtím, než si představíme jednotlivé kouzelné formule, se seznámíme s tím nejdůležitějším, bez čeho bychom nic nepřeměnili a kouzelné formule by přišly vniveč. Pro přeměňování jako takové je velmi důležité ovládat transfigurační abecedu, jelikož v mnoha učebnicích i knihách se kouzelné formule určené k přeměňování zapisují právě díky této abecedy, která se od té běžné samozřejmě odlišuje. Znalost a pochopení transfigurační abecedy nám pomůže nejen s pochopením formule jako takové, pomůže nám rovněž i se správnou výslovností, pohybem hůlky a koncentrací. S tím souvisí i druhá část, bez které bychom kouzelné formule nedokázaly využít s plným potenciálem. Při přeměňování musíme počítat s níže doloženým vzorcem, který nám určitě závislost všech proměnných při přeměňování. Každá kouzelná formule tak musí počítat s hmotností přeměňovaného objektu (a), odolností přeměňovaného předmětu před přeměněním (v), sílou hůlky (w), koncentrací kouzelníka (c), obtížnosti přeměněny (t) a neznámou veličinou (z). O této neznámé veličině se již dlouhou dobu vedou dohady, co by to tak mohlo být, ale dosud se to nikomu nepodařilo spolehlivě vysvětlit. Z toho důvodu se ve valné většině případů počítá s touto hodnotou jako 1. Pokud tedy známé většinu těchto parametrů, tak si podle potřeby dokážeme spočítat, co zrovna potřebujeme. Zaručíme si tak, že se přeměna povede a kouzelná formule udělá to, co má. Z toho důvodu jsem si dovolil při každé uvedené kouzelné formuli spočítat její náročnost a odhadnout tak, která z nich vyžaduje nejvíce znalostí a praxe. Ke všem ostatním kouzelným formulím (napsaným modře) jsem poté uvedl přepis do transfigurační abecedy a správný pohyb hůlkou (sepsáno a naznačeno červeně).

2.1.  Kouzelné formule Avifors, Ducklifors a Draconifors

Na úvod bych rád uvedl mé tři nejoblíbenější kouzelné formule, které mě nikdy neomrzí a s kterými si vždy dokážu náležitě zlepšit náladu. A zvládnout by je měl každý! Jde o transfigurační formule, které dokážou přeměnit objekty na ptáčky, kachnu nebo draka. I když se může zdát, že jsou to formule náročnější, alespoň jednu z nich zvládne zcela jistě i začátečník. Pojďme si tedy všechny uvedené formule jednotlivě představit.

2.1.1.  Avifors

Údajně nejsnadnější z kouzelných formulí z uvedené trojice je právě formule Avifors. Díky této kouzelné formuli dokážeme přeměnit objekty nebo tvory v malé ptáčky. Je známo, že se pro tuto formule velice hodí blátoplaz. Na naší škole se formule vyučuje od prvního ročníku, takže se řadí opravdu k něm snadnějším. Na výslovnosti není příliš co zkazit, jelikož vše vyslovujeme tak, jak vidíme. Po správné výslovnosti a pohybu hůlky se přeměňovaný předmět zahalí modrou mlhou, ze které vyletí malí ptáčci, pokud bylo vše provedeno správně. Tito ptáčci jsou neškodní, ale pomocí formule Oppugno je možné poštvat je, aby zaútočili na vybraný cíl. Náročnost seslání formule, koncentrace ani síla hůlky však není moc velká, tudíž tato formule řadí mezi ty základní. K této kouzelné formuli bych ještě dodal varování. Neplést si s formulí Avis, kdy tato formule vykouzlí ptáčky „z ničeho“.

2.1.2.  Draconifors

Jak je již z názvu kouzelné formule patrné, dokážeme s její pomocí přeměnit objekty nebo drobné tvory na draky. Nejsou to však takoví draci, jaké známé. Takto přeměnění dráčci jsou hodně malí, neškodní, a dokonce nedokážou ani chrlit oheň. Obavy z toho, že by sežehli vše, co je nám drahé, tedy nejsou na místě. Tato formule je už díky vyšší koncentraci řazena mezi pokročilejší. Po správně pronesené formuli a poklepání špičky hůlky se objeví zářivé světlo, ze kterého by měl vyletět malý dráček, pokud bylo vše pečlivě zvládnuto. Na naší škole ji vyučovala bývalá ředitelka Minerva McGonagallová ve třetím ročníku.

2.1.3.  Ducklifors

Teoreticky nejobtížnější kouzelnou formulí je právě tato. Přeměna objektů a tvorů na kachnu se řadí mezi nejnáročnější ze všech tří. Ne nadarmo se vyučovala až od čtvrtého ročníku výše. Jako jeden z možných důvodů se uvádí ta krásná barva. Přeměněné kachny jsou údajně totiž dokonale žluté. V některých případech se objevuje prý i fialová, ale to se stává jen velmi zřídkakdy. Po pronesení formule a svižným pohybem hůlky se objekt nebo tvor zahalí do banánově žluté barvy a následně se z něj vystoupí krásně žlutá kachna. Jak je z výpočtů patrné, tato formule patří opravdu mezi ty nejsložitější. Čím menší je hodnota t, tím obtížnější formule je. U nás kouzelníků funguje většina věcí naopak, než u mudlů, takže se tím nenecháme zmást.

2.2.  Méně běžné kouzelné formule

Nyní se zaměřím na méně časté kouzelné formule, které vedou k přeměně poněkud netypických předmětů nebo organismů na předměty jiné. Tyto kouzelné formule však už vyžadují poměrně vyšší koncentraci, jelikož se při přeměňování můžeme lehce setkat s komplikacemi. A hlavně, pokud přeměňujeme neživé objekty na živé a naopak, tak zaručeně nechceme, aby živí tvorové přišli k nějaké újmě na zdraví. Mohu se zaručit, že při nácviku ani samotném provedení kouzelných formulí níže uvedených jsem žádnému kouzelnému tvorovi neublížil a nikdo nebyl zraněn!

2.2.1.  Mediocrifors

Myslím, že každý z nás se za svůj život setkal s vílami. Jsou to elegantní a velmi roztomilá stvoření. Pokud nikdo vílu v životě neviděl, tak to může napravit právě díky této kouzelné formuli. Ta nám umožní přeměnit objekt nebo tvora ve zvíře. Věřte tomu nebo ne, ale nejčastěji se pro tuto proměnu využívají cupcaky! Muffiny s krémem jsou jako dělané proto, aby byli přeměněny na víly právě díky této formuli. Pohyb hůlky lehce připomíná vílu samotnou a pro proměně se onen cupcaky stane dokonalou vílou. Tato kouzelná formule se dokonce učila i na našem hradě, konkrétně v šestém ročníku.

2.2.2.  Corvufors

Další kouzelnou formulí, která má ve světě své postavení, je formule Corvufors. Díky této formuli dokážeme přeměnit neživé věci nebo tvory v havrany. Nejvhodnějším objektem pro tuto přeměnu jsou ale šachové figurky, nejlépe potom přímo samotný král! Ne nadarmo má pohyb hůlky této kouzelné formule tvar krále, jen tedy vzhůru nohama. Po pronesení této formule figurka krále ožije, narostou jí křídla a následně se kompletně přemění v havrana, která bude elegantně létat všude, kam si zamane.

2.2.3.  Turtofors

Abychom neustále nemluvili pouze o přeměně neživých věcí na věci živé, tak si teď představíme kouzelné formule, které to zvládnou i naopak. S pomocí kouzelné formule Turtofors dokážeme přeměnit želvy na trumpety. Tato kouzelná formule se učila v sedmém ročníku, řadí se tedy mezi ty náročnější. Přeměna želvy na trumpetu vyžaduje poměrně hodně koncentrace, jelikož přeměňovat živé tvory na neživé je vždy náročnější než opačný proces. Velikost i tón, který trumpeta následně vydává, závisí na velikosti želvy. Samozřejmě čím větší želva, tím větší trumpeta a hlubší tón. Pohyb hůlky je rovněž poměrně náročnější, jelikož hůlkou ve vzduchu nakreslíme samotnou trumpetu, ve kterou se má želva přeměnit.

2.2.4.  Racconifors

Tato poměrně kuriózní kouzelná formule nám umožní přeměnit vybrané objekty na živého mývala! Proč kuriózní? Jako nejvhodnější objekt pro přeměnu na mývala je totiž odpadkový koš! Ano, odpadky se skvěle hodí k tomu, aby se z nich stal mýval. Proč tomu tak je, je pro mě osobně rovněž záhadou. Faktem ale zůstává, že tuto formuli s odpadky vyučovala samotná Minerva McGonagallová v sedmém ročníku. Je to rovněž poměrně náročnější formule, jelikož přeměnit odpadky v cokoli je samo o sobě poměrně komplikovanější. Co teprve potom, když má jít o živého mývala! Stačí, abychom hůlkou ve vzduchu nakreslili hlavu mývala a pokud se vše podařilo, měly by odpadky ožít a vytvarovat se do mývalí podoby.

2.2.5.  Balifors

Poslední z téhle série kouzelných formulí bude Balifors, díky které dokážeme přeměnit objekty nebo tvory na balónky. Nebude překvapení, že nejvhodnějším objektem k této formuli budou bowlingové koule. Kouzelná formule se učila v šestém ročníku, a i když se to nemusí na první pohled zdát, i ona se řadí mezi pokročilejší. Při správné výslovnosti stačí, abychom do vzduchu hůlkou nakreslili tvar letící šňůrky a vybraný předmět by měl vzlétnout a změnit se v balónek se šňůrkou.

2.3.  Kouzelné formule měnící barvu

I když se na první pohled může zdát, že je změna barvy objektu nebo nějaké živé věci jednoduchá, opak je pravdou. Kouzelné formule, díky kterým jsme schopni měnit barvy, se řadí obecně mezi pokročilé a určitě by se neměly využívat jako vzorové příklady v přeměňování. Náročnost, koncentrace i síla hůlky je totiž mnohem vyšší, než si mnozí dokážou představit. Nejen díky tomu se tyto kouzelné formule ve většině případů vyučovaly od pátého ročníku výše. Vybral jsem si jen pár názorných, abych se dostalo i na další oblasti.

2.3.1.  Crinus Muto

Tato kouzelná formule umožní nám nebo komukoli jinému změnit barvu vlasů. Dokonce je možné s trochou umu dokázat změnit i samotný styl účesu společně s barvou vlasů. Nicméně jak už bylo řečeno, formule patří mezi náročnější, jelikož pochopit pravou podstatu barev a proces, který vede k následné změně, není vůbec snadné. Pokud jsme v přeměňování dostatečně zběhlí, dokážeme vytvořit i barevné melíry. Tato kouzelná formule opravdu nezná hranic a s pořádnou dávkou kreativity se dokážeme pořádně vyřádit. Jen je potřeba dbát na to, abychom vše zvládli v rámci našich zkušeností. Vedlejší účinky nebo komplikace s touto kouzelnou formulí spojené nejsou příliš příjemné. Nicméně vzhledem k probíhající pandemii záhadné nemoci na našem hradu tato kouzelná formule příliš využití nemá.

2.3.2.  Colovaria

Poslední formulí z kategorie přeměňování bude Colovaria. Tato formule je poměrně známá a každý jí zná, neboť s její pomocí dokážeme změnit barvu čehokoli barevného na jinou barvu. Pohyb hůlky je poměrně jednoduchý a na samotné výslovnosti také není co zkazit. Nicméně i přesto je i tato formule považována za jednu z pokročilejších a vyučuje se až od pátého ročníku. S barvami není radno si zahrávat. Je známo mnoho případů, kdy byla tato formule využita. Například Penny Haywoodová použila tuto kouzelnou formuli na famfrpálovém zápase, kdy změnila barvy týmu soupeře na barvy týmu její koleje. Merula Snydová použila tuto formuli na paní Norrisovou, aby získala pozornost pana Filche. Co jí k tomu vedlo, nemám tušení. Jen doufám, že na to nikdy nepřišel.

2.4.  Ostatní kouzelné formule

Na závěr uvedu několik dalších kouzelných formulí, které spadají do oboru, kterému se věnuji. Samotných formulí je samozřejmě nespočet a uvést všechny by zabralo poměrně dlouhou dobu, ale vzhledem k celkovému konceptu bude stačit uvést ty, které mě osobně zaujaly nejvíce a které pravidelně využívám v osobním životě.

2.4.1.  Clavifors

Pokud je úřednická práce vaše denní rutina a stůl se prohýbá pod štosy papírů, pak přijde vhod právě tato formule, díky které dokážeme přeměnit věci nebo tvory na papírová těžítka! Milovníci kluběnek odpustí, ale právě kluběnky se na tuto přeměnu hodí více než cokoli jiného, jelikož svým tvarem tak trochu těžítko připomínají. Pohyb hůlky není vůbec těžký, nicméně stále se jedná o přeměnu živého tvora, takže bych začátečníkům tuto formuli nedoporučoval.

2.4.2.  Thestrifors

V případě, že patříte stejně jako já k milovníkům testrálů, tak tahle formule přijde vhod. Dokážeme s ní totiž proměnit věci v krásné testrály! Stejně jako v případě draků, výsledkem této formule nebudou testrálové v životní velikosti, ale spíše takové malé testrálí mláďátka. Zajímavostí je, že tato formule byla součástí zkoušky NKÚ z Přeměňování v době, kdy ji vykonával samotný Harry Potter nebo Hermiona Grangerová!

2.4.3.  Mimblewimble

Učení nových frazémů nebo jazyků může dostat zcela novou úroveň, pokud dotyčnému pořádně zamotáte jazyk. A to se může stát převážně pomocí této kouzelné formule. Po očarování dotyčný nebude schopen vyslovit jakýkoli frazém nebo obecně cokoli, co mu zrovna přijde na jazyk. I když je to na první pohled poněkud škodolibá formule, jde s ní zažít mnoho legrace!

2.4.4.  Episkey

V případě, že se staráte o testrály, se časem budete muset dokázat postarat i o drobnější ranky nebo zlomeniny. Testrálové v sobě mají nespočet velmi drobných kostí, které i přes sebeopatrnější zacházení velmi rády praskají. S pomocí této kouzelné formule můžeme tyto formy zranění vyléčit a dopřát tak testrálům tu nejlepší péči.

2.4.5.  Anapneo

Na pořadu další léčivé kouzlo. Testrálové milují létání nebo rychlý klus obecně. Čas od času se bohužel stane, že jim něco vletí do krku nebo během letu spolknou něco, co nebylo v plánu. Díky této formuli jim dokážeme ulevit a onen předmět, který uvázl v krku, lehce zneškodnit. Hlavní je však zachovat chladnou hlavu, jelikož panika nikdy nic dobrého nepřinesla.

3.  Závěr a poděkování

Na samotný závěr bych uvedl, že kouzelných formulí, se kterými se v osobním nebo profesním životě setkávám, je nespočet. Uvést všechny by vyšlo na celou studii, nicméně neustálým vývojem se i počet užívaných formulí neustále mění. Ve své práci jsem se zaměřil na vybrané formule, ke kterým mám velmi kladný vztah a ve svém životě je pravidelně používám. Na všechny se merlinu žel nedostalo, ale to nemění nic na faktu, že jsou pro můj život, ale i životy ostatních, velice důležité. Na kouzelné formule by mělo být nahlíženo s respektem a láskou, neboť právě díky nim dokážeme využívat svého magického potenciálu na maximum. Nicméně musíme dbát na to, že kouzelné formule dokážou pozitivně ovlivnit náš kouzelnický život a mnoho věcí vyřešit za nás. Na druhou stranu jsou však i takové druhy kouzelných formulí, které nás mohou bez většího zaváhání připravit o to, co máme rádi a v některých případech dokonce ohrozit i samotný život.

          Na úplný závěr bych chtěl nesmírně moc poděkovat Niane z Libelusie za ochotu, vstřícnost, vytrvalost a vlídný přístup jak při vypsání zkoušky, tak i při studiu, kdy jsem na její předměty, kouzelné formule obzvláště, chodíval s velkou chutí a nadšením, co se bude opět dít. Jsem moc rád a poctěn, že jsem měl tu možnost a zkoušku KOZA vykonal právě pod jejím vedením. 

 

V Bradavicích dne 20. května roku 2023,

 

podepsán husím brkem v pravé ruce
Tadäus Trottertickler