Student: Aki san Marino
Kolej:---
Školní rok: zima 2020
Typ zkoušky:KOZA

Tretky nejprokletějšíZadané téma:

Rodinné dědictví - kletby a ochranná kouzla


Konzultant: Bilkis Blight
Posudek: Dobrý den, milá kolegyně.

S úrovní Vaší práce jsem více než spokojená. Líbí se mi zaměření práce i její formální stránka. S poměrně širokým a volným tématem práce jste se vyrovnala se ctí.

Dovolte mi začít od konce: Využít při odevzdání práce "kouzlo termínové neděle" od Vás byl velmi dobrý tah a je skvělé, že jste se o něm zmínila. Ráda bych se mu věnovala i během obhajoby Vaší práce - formou diskuze o tom, berete-li toto kouzlo spíše jako prokletí, nebo ochranu.

Dále bych se ráda zmínila o rozdělení kleteb - velmi se mi líbí, jak jste ke každému typu našla příklady, byly dobře vybrané. U jednoho typu, totiž míst, ovšem uvádíte jen cituji "zakletý les apod.". Mohla byste se pokusit najít pro obhajobu práce pro tuto skupinu nějaký konkrétní příklad? Nemusí se nutně jednat o les, může jít o jiné člověkem nevybudované místo. (v případě, že se Vám příklad najít nepodaří, zaměříme se během obhajoby na kouzlo Piertotum locomotor)

Velmi oceňuji, že jste v rámci práce uvedla i známá potterovská ochranná kouzla, je to hezký a velmi vítaný detail. Dále si na Vaší práci cením toho, že jste neváhala oslovit kolegy a studenty - dokázala jste tím v práci na relativně malém prostoru ukázat rozmanitost rodinných ochranných kouzel. Navíc jste přidala příklady z vlastní rodiny včetně dokumentace. Velmi dobře.

S radostí Vám uděluji známku Vynikající a těším se na shledanou u ústní části zkoušky.

Bilkis Blight
Hodnocení: Vynikající
Hodnocení propugnatio: Vynikající
Hodnocení cogito: Vynikající


Vypracování

Rodinné dědictví – kletby a ochranná kouzla

 

Úvod

Co je to kletba

Rodinné kletby

Ochranná kouzla

Rodinná ochranná kouzla

Závěr

 

Úvod

Kletby i ochranná kouzla známe z různých pohádek a mýtů od dětství. Odkazy na kletby jsem nacházela velice snadno, ochranná kouzla už tolik ne. Jakoby byly nejen rodinným dědictvím, ale i rodinným tajemstvím. V mnoha případech tomu tak je. O to více děkuji a vážím si otevřenosti těch, kteří mi poskytli informace k úspěšnému zpracování mé práce.

 

 

Co je to kletba

Kletba, jak ji znám z mudlovského pohledu uváděná tetičkou Wiki:

„Kletba je vyjádřená žádost k nadpřirozeným silám, aby někomu vznikla škoda nebo jej potkal zlý osud. Vyslovením kletby se určitá osoba stane prokletou, tj. po určité době tuto osobu postihne neštěstí. Prokletí se nemusí vztahovat jen na osoby, ale též na celé rodiny, předměty, budovy, místa atd. Kletba se vyskytuje zvláště v mytologických líčeních, lidových pověstech a pohádkách.“

 

Kletby jsou vázané v mudlovském i kouzelnickém světě stejně. Následující výčet je jen krátkým rozvedením výše uvedené definice. Není ovšem zdaleka vyčerpávající. Kletby jsou vázané:

  • na lidi, rozšířila bych i na další živé tvory

V kouzelnickém světě se nad tím nepozastavíme. Ovšem i když mudla neumí čarovat, děje se. Pokud vloží do kletby emoci, nabírá na síle. Velkou sílu bude mít např. kletba, kterou sešle matka na vraha svého dítěte. Už jenom pokud zaseje myšlenku – ten dotyčný začne tou realitou žít, obrací celý vesmír tak, že ho kletba skutečně „dožene“.

Nejen mudlové znají mnoho pohádek, kde jsou kletby běžné. Např. „Šípková Růženka“ - jedna ze sudiček vyřkla, že se Růženka píchne o trn a usne. Tak se také stalo. Kletbu zlomil až polibek z čisté lásky. „Sedmero krkavců“ je o matce, která sešle prokletí na svých sedm synů. Jejich sestra se rozhodne, že je osvobodí. Nechá si poradit od čarodějnice a úkoly splní.

  • na stavby – zakleté domy, hrobky a pyramidy, hrady a zámky

Jako příklad bych uvedla Mudlovskou animovanou pohádku „V tom domě straší!“.

Čarodějova pyramida v Mexiku je prokletá tak, že když se k ní někdo přiblíží, přižene se silný vítr a liják. Kdo vstoupí do Tutanchamonovy hrobky v Egyptě, toho stihne faraonova kletba. Několik lidí, kteří uvnitř byli, skutečně zemřelo za záhadných okolností.

 

  • na místa – zakletý les apod.

 

  • na věci – prstýnek, řetízek, koruna, diamant (kletba diamantu Koh-i-noor)

Kletba svatováclavské koruny ve zkratce – do vrcholu koruny měl být vložen trn z Kristovy koruny, který je symbolem utrpení. Každý panovník byl korunovací osobou vyvolenou Bohem, tedy směl nasadit korunu na hlavu. Kdo se koruny dotkne nebo si ji nasadí na hlavu bez předchozí korunovace, stihne ho kletba. Jako Reinharda Heydricha a jeho syna.

Zakleté pírko je nová česká pohádka, kdy do pírka byl zakletý princ Vítek. Aninka pírko našla, ale zlé sestry ho zničily, proto se Aninka vydala na cestu Vítka najít. Kletbu zlomila až láska.

V mudlovském pořadu Věřte nevěřte byl příběh o řemeslníkovi, který měl na své pracovní nářadí uvalenou kletbu. Ta se projevovala tím, že pokud si kdokoliv řekl o nástroj, měl souhlas, mohl pracovat v klidu - vše bylo v pořádku. Pokud se nedovolil, něco se pokazilo. Mnoho lidí z dílny mu dávalo za vinu, že přišli k úrazu. Byla situace, kdy se řemeslník majitele dovolil – půjčil si štafle a šel opravovat rozbité světlo. Ovšem ze štaflí spadl a měl nějaké oděrky. Rozhořčeně se obrátil na majitele, že se dovolil, tak co se stalo. Později se zjistilo, že ho štafle ochránily před velkým úrazem, protože co nikdo neviděl – do toho světla šla elektřina a kdyby se ho dotkl, měl by úraz proudem, který by s velkou pravděpodobností nepřežil. Na tomto příkladu je ukázané, že hranice mezi kletbou, která má za úkol škodit, a ochranným kouzlem, které pomůže třeba i zachránit život, je někdy velice tenká.

 

 

Rodinné kletby

Jak jsem již výše uvedla, kletby můžeme rozdělit na kletby seslané na lidi a další tvory, místa, stavby, věci. Mohou být život znepříjemňující až smrtelné, podle síly seslání. Samozřejmě uvádím pouze několik možností, ovšem zdaleka to není jejich plný rozsah.

Co se týká lidí, jde o seslání na celý klan, danou rodinu, jen ženskou část rodiny či jen na mužskou část rodiny, na všechny od-do určitého věku, apod. Někdy se setkáme s poetickým ztvárněním, doporučuji úvod v kouzelné pohádce „Penelope“.

Dalšími tvory jsem myslela především mazlíčky, kterých máme na hradě několik. Například když některý nezvedený tvor požere nebo poničí majetek, může být proklet.

V závislosti na místě je více možností. Člen rodiny nesmí nějaké místo opustit nebo může mít zapovězený vstup na určitá místa. Tedy pokud člen rodiny na dané místo půjde, stihne ho neštěstí nebo přesněji řečeno to, co je předmětem kletby. Pro představu - nebude ve svém jinde vzkvétajícím oboru úspěšný, přijde o peníze, nesežene práci, nepodaří se založit rodinu.

Stavby přechází v rodině na další generace, takže pokud jsou prokleté, může být jediná možnost sídlo opustit a začít jinde. Takové stavby provází podivná úmrtí či nešťastné osudy. Někdy stavby postupně chátrají a ani místní si už přesně nepamatují, proč a kdy se tak stalo.

Věci prochází v rodině z generace na generaci. Např. babička dostane za života prstýnek, zemře a prstýnek zdědí dcera/vnučka a kletba se přenáší na další generace.

 

V rodu san Marino je uvalena kletba na zveřejnění některých osobních informací. Veškeré pokusy dopadly neslavně. Přesněji řečeno večer napsané nebylo ráno k nalezení. Třetí den jsem snahu o zveřejnění vzdala. Pochopila jsem, že informace může být sdělena soukromě, ale nesmí být nikde zapsána. Rodinní příslušníci o kletbě vědí, proto nebudu osud pokoušet. Život můj i mých blízkých mi je milý.

 

 

Ochranná kouzla

Než se dostaneme k rodinným kouzlům, zmíním některá často používaná, která známe z doby studia Harryho Pottera.

Fideliovo zaklínadlo – je ukrývací kouzlo. Pouze strážce tajemství ví, jak danou věc najít. V případě jeho úmrtí se novými strážci stávají všichni, kteří jsou s tajemstvím seznámeni. Použito např. na dům Potterových v Godrikově dole a v 5. díle pro skrytí sídla Fénixova řádu.

Salvio Hexia – kouzlo, které udržuje místo neporušené. Používala v 7. díle Hermiona při ochraně místa pobytu.

Reppelo mudletum – udržuje mudly v bezpečné vzdálenosti od ohraničeného místa. Používala v 7. díle Hermiona při ochraně místa pobytu.

Protego totalum – ochrana konkrétnímu místu nebo obydlí. Používala v 7. díle Hermiona při ochraně místa pobytu.

Protego horribilus – štít proti černé magii. Vyčaroval profesor Kratiknot v 7. díle.

Ševelisimo – zaplní uši nežádoucích osob ševelením. Ochrání ty, kteří mluví před zaslechnutím. Používala v 7. díle Hermiona při ochraně místa pobytu.

Cave inimicum – kouzlo, které varuje před příchodem nepřátel. Hermiona ho používala k ochraně tábořiště v 7. díle.

Homenum revelio – ukáže na přítomnost člověka v nejbližším okolí. Hermiona ho použila v 7. díle např. při vstupu do domu na Grimmauldově náměstí.

Ječivé kouzlo – kouzlo na ochranu před vetřelci. Použité v 7. díle v Prasinkách. Harry s přáteli se přemístili a ječení se spustilo.

Meteolodabra negato – odstranění kletby způsobující déšť v místnosti. Použil Ron Weasley na ministerstvu kouzel v 7. díle.

Piertotum locomotor – oživení soch na obranu hradu. Použila profesorka McGonagalová v 7. díle.

 

 

Rodinná ochranná kouzla

V každé rodině jsou nějaká běžně užívaná rodinná ochranná kouzla, která jsou samozřejmostí a mnoho mladých kouzelníků o nich nemá ani tušení. Oslovila jsem studenty a kolegy, abych se ujistila o existenci dalších rodinných kouzel.

 

Pan Pytris Monty zmínil drobnosti, které se v jejich rodině dají vypozorovat.

               „Vím jen o řetízku, který nosí babi od svého zasnoubení. A nikdy jej nesundala. A když mluví o dědovi, drží jej v ruce. Ještě si vybavuji, že když babi někam odcházela, tak při zamykání dveří udělala kříž jako u modlení. Pamatuji, že říkala, že je to proti zlým duchům - časem jsme to brali jako její součást.“

 

Duší kočkodračice Ankaret Riannon Sarkany mě překvapila kouzlem, ke kterému je potřeba umíchat složitý lektvar.

               „Aby kouzlo fungovalo, je potřeba uvařit lektvar, který ochrání rodinné sídlo. Přípravu neprozradím, jen složení. Dračí šupina z tatínka, sestřiček a ze mě, kočičí chlup z maminky, sestřiček a ze mě.“

 

Pan Charles Lewis mi na otázku rodinných ochranných kouzel nedokázal odpovědět hned, ale vzpomněl si na „Adversus Ineptum“.

               „Ochranné kouzlo, které je potřeba jednou měsíčně nebo po jeho aktivaci znovu obnovit. Kouzlo zabraňuje nehodám, například nešikovnému shození vázy/sklenice ze stolu nebo ukopnutí palce o futra dveří. Kouzlo také zmírní následky pádu nebo uklouznutí, dotyčný nešika si tak nezlomí nohu nebo nevymkne kotník, ale způsobí si jen menší zranění. Záleží na druhu nehody a způsobených škodách.“

 

Slečna Calla Torová mi poslala odkaz na kouzlo „Tekraem“, které chrání jejich domácnost, tedy spíše napomáhá utajení před mudly.

                „Většinou ho sesílá táta, když nechce, aby ho rušil zvonek. Když se někdo objeví za dveřmi a zvoní, rozsvítí se nad nimi barevné světlo. Podle barvy můžeme poznat, jestli jde o kouzelníka nebo o mudlu a přizpůsobit tomu tak zrovna oblečení (mudla by člověka v hábitu těžko považoval za normálního).“

 

Pan Alf Wolfmoon prozradil kouzlo, které ochrání nejmenší kouzelníky před úrazem.

               „Gumicukové kouzlo. Slouží k ochraně, zejména malých dětí, před úrazem. Je to do jisté míry alternativa polštářového kouzla. Ale na rozdíl od polštářového kouzla působí ve všech směrech, tedy nahoru dolu i do stran a nezměkčuje dopad. Jeho princip by se dal přirovnat k mudlovskému Bungee dumping lanu. Dítě, které od někud spadne, je v podstatě vráceno zpět do výchozího místa jak na jmenovaném (neviditelném) laně. A to i když vyskočí nahoru, nebo se rozběhne mimo vymezený prostor kterýmkoliv směrem. Je to velice spolehlivé kouzlo, ale má i své mouchy. Dětem se totiž líbí, jak je lano vrací, je to trochu jako houpačka, takže občas se vrhají do prostoru záměrně. A zejména ty menší pak mohou přijít k úrazu, když náhodou nejsou pod ochranou tohoto kouzla.“

 

Slečna Beretamis Athenodoros poukázala na velkou sílu kouzla, do kterého věnují všichni energii.

               „Doma máme jediné ochranné kouzlo. Nemá žádné jméno, vytváříme ho my všichni (jakože členové rodiny) a musí se udržovat, pravidelně obnovovat, pečovat o něj. Základ mu položili moji rodiče, to je jasné, ale s každým novým životem, který do domu vstoupil, se kouzlo rozšířilo a mohlo by se takto rozšiřovat neomezeně dlouho. Je totiž tvořené obyčejnou láskou, která je tak silná, že byste se jí mohla dotknout. Když je v noci úplná tma, trochu i září, vrhá na zkosené zdi pod střechou drobné odlesky. Při plném světle zase můžete kouzlo zahlédnout někde na zemi nebo na stěně jako malou zářivou tečku, která ale zmizí, jakmile se na ni zadíváte. Podle mě to je velmi silné ochranné kouzlo, které nás všechny, co jsme v něm zapojeni, chrání před nehodami, nemocemi a zlými věcmi. Neumím si ani představit, že by mělo někdy zaniknout – a rozhodně dělám všechno pro to, aby nezaniklo.“

 

Rodina Christiny Elizabeth Stark spoléhá spíše na runy a jejich ochrannou sílu.

               "Naše rodina žádné speciální rodinné kouzlo merlinžel nemá, ale já osobně jsem vybrala směs run na ochranu příbytku, mám je vyřezané do dveří a pomocí magie spjaté s ochranou celého bytečku."

 

Slečna Elbereth Gilthoniel odkryla tajemství balíčku karet.

               „Linie čarodějek z matčiny strany jsou jedna kartářka za druhou a tak prostě dědíme z generace na generaci balíček karet, ze kterého se žádná karta nikdy neztratí, balíček bude vždycky kompletní.“

 

Zajímavou a vyčerpávající odpověď jsem dostala od slečny Bibi Anne.

               „Naše rodina používá následující věci, předměty či činnosti k ochraně svého domu či existence:

1) lásku - to prý zvítězí nad každou černou magií, alespoň v pohádkách se o tom tak píše

2) hlídacího hafoně - Jasmí každou návštěvu okouzlí svýma očima a přinutí ji celou dobu ji mazlit. Na závěr při odchodu rozvazuje tkaničky, aby se návštěva ještě déle zdržela.

3) lapač zlých snů - malým hadům nad postelí visí vlastnoručně vyrobené lapače, které odhánějí zlé sny a přitahují ty dobré

4) plyšáci - nebudete tomu věřit, ale každý člen rodiny má svého plyšáka - talisman, který přináší štěstí

5) náš byt - to je místo, kam nic zlého nesmí - zavřete dveře a jste v bezpečí, chráněni magickým rodinným kouzlem - viz. bod 1)

6) ranní a večerní rituál přání dobrého rána a dobré noci - je to tak jednoduché, a přitom to učiní ráno i večer krásnější a člověk se cítí plný sil - víme, že máme jeden druhého

7) no - ehm ... používáme i ochranné mudl. kouzlo ... přeci jen ... děti jsou koření života, ale i to má své meze...“

 

Kolegyně Hekatea Centaurix mi svěřila informace o dvou předmětech – (Pra)babiččině obrázku a náramku z duhových korálků.

               „(Pra)babiččin obrázek, který se zatřese nebo dokonce spadne, pokud se blíží nějaká pohroma. Obrázek vlastně ani nemá žádnou zvláštní minulost, nikdo v rodině si nepamatuje, kdo tuto stařičkou fotografii udělal. Poprvé spadla na zem ze stolku, kde byla vystavena, tu noc, když prababička zemřela. Později podobné "akrobatické" kousky provedla, když na někoho v rodině čekaly problémy. Když se měl třeba narodit bratránek, varovala před komplikovaným porodem. Věříme, že prababička ten obrázek možná očarovala sama, posledním dechem, než zemřela. Možná proto jsme ho tehdy poprvé našli na zemi.

               Pak je tu také vcelku roztomilý náramek z duhových korálků, který babička našla na jednom bleším trhu. Když se člověku někdo snaží lhát, podvést ho, pak se rozehřeje. Babička říkává, že se o něj skoro popálila, jak se tehdy prodavač snažil vyšponovat jeho cenu co nejvýš. Doteď si myslí, že kdyby náramku víc věřila, když se poznala s prvním manželem, nemusela se rozvádět.  Druhé manželství už bylo šťastné, děda prošel "náramkovou" zkouškou při randění a babička jej na sobě měla i ve svůj svatební den. Teď má její náramek sestra.“

 

Tadäus Trottertickler zmínil kouzla, která chrání zvlášť mudlovskou a kouzelnickou část rodiny.

               „Mudlovské kouzlo - ochranné kouzlo pro mou mudlovskou rodinu zaopatřil můj otec. Ze dřeva z pokácené třešně vysekal něco, co připomíná totem. Tento totem má naši domácnost chránit před lidmi, kteří by k nám šli s nekalým úmyslem. Po dokončení totemu (vyřezání, vyhlazení, nabarvení) ho postavil nedaleko branky, aby měl výhled na příjezdovou cestu. A musím říct, že opravdu funguje, jelikož k nám za celý život nikdo se zlým úmyslem opravdu nepřišel!

               Kouzelnické kouzlo - ochranné kouzlo naší kouzelnické rodiny zaopatřila má babička. Údajně často vídala a hlavně vnímala aktivitu negativní energie, jejíž původ nebyl zcela známý. Proto se začala věnovat zvláštnímu odvětví magie, díky čemuž se dostala k velmi zajímavému předmětu. Vypadá jako černá lucerna, ale jen hodně vzdáleně. Jediný otvor je na samotném vrcholu, žádná z jeho stran se otevřít nedá. A tato lucerna má právě za úkol všechnu negativní energii pochytit a uvěznit. A musím uznat, že opravdu funguje, jelikož nás už hodně dlouho nic netrápilo.“

 

V rodu san Marino je několik silných ochranných kouzel.

               První je maska, která přišla do naší rodiny před několika generacemi, kdy praprapradědeček na své výpravě za kouzelníky po Africe zachránil život synovi vůdce kmene. Ten mu jako projev náklonnosti věnoval masku, kterou přikládám do dokumentace. Pověšením nade dveře obydlí získá celý pozemek ochranné kouzlo, které zaručí všem, kteří přišli v dobrém, že se jim nic zlého v domácnosti nestane. Ti, kteří nemají čisté úmysly, jsou velice rychle odhaleni. Maska začne zářit.

               Druhý předmět jsem dostala v době nedávné, kdy jsme prožívali rodinný smutek. Má sílu pohltit negativní, smutnou, špatnou energii, kterou přinesete domů. Je-li v dosahu taková energie - glob se roztočí a krystal negativní energii pohltí.

 

Závěr

Rodinné dědictví – kletby a ochranná kouzla umožňují téma uchopit různým způsobem. Měla jsem možnost objevit zajímavosti, nad kterými bych se v běžném životě neměla čas zamyslet.

Z příspěvků studentů i kolegů je znát rozmanitost, kterou ochranná kouzla mohou mít.

V úplném závěru práce bych ráda uvedla kletbu, kterou mi potvrdili studenti naší školy – a rozhodně by stála za hlubší prozkoumání. Objevila se nezávisle na sobě u několika lidí v průběhu mnoha let. Kouzelníci jsou jedna velká rodina, proto předpokládám, že ji mohu zařadit mezi rodinné. První jsem ji pozorovala u sebe, další byla slečna Elbereth Gilthoniel a poslední, která na toto téma začala před pár dny sama mluvit, je slečna Christina Elizabeth Stark. Kletba se týká studia. Tedy přesněji času a pocitu dobře vykonané práce. Opakovaně se mi stalo, že jsem se věnovala zpracování zadaného včas dopředu před termínem a poctivě jsem vypracovala domácí úkol/soutěž. S radostí a hrdostí, že jsem udělala poctivou práci – odevzdala. A? Nepřišel ten očekávaný slušný/skvělý výsledek, ale naopak! Práce byla ohodnocena jako průměrná – v tom nejlepším případě, častěji jako podprůměrná nebo dokonce odfláknutá! Byly situace, kdy jsem neměla jinou možnost, než zahrotit na poslední chvíli. S hrůzou odevzdat práci ve chvíli, kdy se ručička už nemilosrdně blížila půlnoci. Pocit příšerný, někdy jsem se i styděla, že jsem odevzdala tak slabou práci. A? Hodnocení bylo skvělé, v některých případech i s návrhem na vystavení či vložení do archivu. Slečny mají naprosto stejnou zkušenost. Z důvodu výše uvedeného odevzdávám za minutu půlnoc posledního dne.

 

Děkuji kolegyni Bilkis Blight za možnost KOZU skládat a skvělé zadání práce!

Aki san Marino

 

 

Použitá literatura a materiály:

Tetička Wiki, strýček Google, mudlovská pavučina, rozhovory se studenty a kolegy