Student: Cerridwen Lowra Antares
Kolej:---
Školní rok: zima 2019
Typ zkoušky:KOZA

Kouzelnické instituceZadané téma:

Kouzelnické instituce zaměřené na práci s kouzelnými tvory a věštění


Konzultant: Janel Weil
Posudek: Milá kolegyně,

Děkuji za velmi propracované vypracování, ve kterém ses ponořila do hlubin dvou ze svých specializací, věštění a kouzelných tvorů. Ze tvé práce jsem se dozvěděla o spoustě zajímavých míst, o kterých jsem dříve nikdy neslyšela, a otevřely se mi nové obzory studia.

Velmi mě potěšilo přehledné dělení celé práce a metodičnost, s jakou jsi jednotlivé instituce roztřídila. U institucí zaměřených na kouzelné tvory mě zejména těší zajímavá hrubá klasifikace na instituce, které o zvířata pečují, snaží se o šíření osvěty, dohlížejí na ně a také vyvíjejí obranné prostředky. K této části práce se také váže jedna z otázek, které bych ti chtěla položit v ústní části: proč bylo pro dračí rezervaci zvoleno právě Rumunsko? Jaké výhody má její umístění tam?

Druhá část zaměřená na věštecké instituce mě zaujala snad ještě více, protože se jedná o organizace poměrně silně utajované a izolované, o kterých mnoho informací ven nepronikne. K této části se bude vázat má druhá otázka pro ústní část zkoušky: jaký je hlavní účel tzv. „knihoven věšteb“, které jsi zmínila, například té, kterou máme na MK? K čemu mají sloužit? A jak se stavíš k otázce zpřístupňování věšteb těm, o nichž byly vyřčeny?

Poslední část, instituce zabývající se oběma tématy, mě potěšila moc – ministerstvo je moje srdcovka a jsem moc ráda, že jsi na něj ve své práci nezapomněla. Na obou polích totiž hraje důležitou roli.

Závěrem ti děkuji za vynikající práci, která si zaslouží hodnocení V.

Budu se těšit u obhajoby!
Janel Weil
Hodnocení: Vynikající
Hodnocení propugnatio: Vynikající
Hodnocení cogito: Vynikající


Vypracování

Kouzelnické instituce zaměřené na práci s kouzelnými tvory a věštění


Obsah:

I. Úvod
II. Vymezení institucí v rámci tématu
III. Instituce zaměřené na práci s kouzelnými tvory
IV. Instituce zaměřené na věštění
V. Instituce zaměřené na obojí
VI. Závěr


I. Úvod

Téma této práce by se dalo pojmout rozličnými způsoby. Rozhodla jsem se zaměřit převážně na instituce, které jsou svým charakterem důležité nebo zajímavé, zároveň ale nemohu opomenout zmínky o institucích, které jsou naprosto zřejmé. Kouzelnický svět je ale natolik rozsáhlý, že tato práce zcela jistě nevyčerpává téma. Budu ráda, pokud se stane podkladem pro další bádání.


II. Vymezení institucí v rámci tématu

V tomto kontextu vynecháme obecná dělení, tj. zda jde o veřejné či soukromé instituce, případně jejich velikost, a spíše se zaměříme opravdu jen na ta, která jsou relevantní pro toto téma.

Vcelku by se dalo říct, že můžeme dělit na tradiční, respektive obvyklé instituce, a pak speciální, respektive neobvyklé.
U obvyklých institucí často zjistíme, že napříč většinou světa se setkáváme s těmi samými stále dokola, výjimky pochopitelně existují, ale ať už přijedete kamkoliv, je vysoká pravděpodobnost, že tam, například, najdete nějakou obdobu Odboru pro dohled nad kouzelnými tvory.
Neobvyklé instituce jsou pak ty, které by buď v jiných místech, než zrovna jsou, nedávaly smysl (v případě, kdy daný kouzelný tvor, například, jinde nežije), případně pak takové, které jsou opravdu jedinečné z pohledu odbornosti a vyhledávají je všichni z celého světa (a zároveň nejde o něco, s čím je tolik práce, aby se tomu věnovalo institucí více).
V dalších částech se budu věnovat zejména těm neobvyklým, ač ty obvyklé pochopitelně zmínit musím.

Hlavním dělením v této práci pak bude dle samotného zaměření, tedy na práci s kouzelnými tvory, věštění a obojí. Pod obojím si můžeme představit zejména cokoliv, co má co dělat s kentaury nebo jinými věštícími tvory, případně například školy, již zmíněná ministerstva a tak dále.


III. Instituce zaměřené na práci s kouzelnými tvory

Pro potřeby tohoto textu si práci s kouzelnými tvory můžeme vysvětlit jak jako péči o ně, dohled nad nimi, tak i snahu o osvětu, případně obranu před nimi. Vše je totiž nutné, u některých tvorů se neobejdeme dokonce beze všeho zmíněného.
Bohužel zmínit všechny instituce na světě nelze, ač je to zajisté škoda. Dá se ale říct, že v každé zemi je alespoň jedna taková, která by stála za pozornost...

Dračí rezervace v Rumunsku

Nejde o jedinou dračí rezervaci na světě, můžeme najít podobně rozlehlé i v Jižní Americe a Asii. Přesto si právě tato vydobyla největší věhlas a jméno a odborníci z celého světa ví, na koho je nejlepší se obrátit, pokud jde zrovna o draky.
Draci jsou specifičtí tvorové, kromě toho, že jich je mnoho druhů, je třeba o ně pečovat, zejména, pokud jde o mláďata, která někdo ukradl či pašoval, případně o draky zneužívané a týrané. Stejně tak je ale třeba jim udržovat určité území, aby na ně nikdo omylem nenarazil, jelikož jsou velice nebezpeční. Zároveň se i všechny dračí rezervace, tedy včetně té rumunské, snaží o osvětu a výuku pomocí nejrůznějších studijních programů, prezentací draků a tak dále. Co je také záslužným, ač se o tom moc nemluví, je legální distribuce přísad do lektvarů či hůlek, jako je například dračí krev, v takovém množství, aby to neohrozilo populaci draků a zároveň srazilo ceny natolik, aby se pytlákům nevyplatilo prodávat suroviny nelegálně a zabíjet kvůli tomu další draky.
V rumunské rezervaci můžeme najít všechny známe dračí druhy a mají i vysokou úspěšnost, co se odchovu mláďat týká. Zároveň je v posledních desetiletích nepotkal žádný problém a to včetně problémů bezpečnostních, které jsou u dračích rezervací nejobvyklejší.
Zároveň v rezervaci funguje Vyšší institut práce s draky, což je taková vysoká škola pro ty, kteří se chtějí specializovat. Vyučují na něm samí odborníci a úspěšní absolventi jsou bez výjimky kvalitními pečovateli o draky.

Zvěrolékouzelnický institut "Všelék" v Mongolsku

Tento institut nemá tak dlouhou historii jako rezervace, byl založen poměrně nedávno dvacítkou zvěrolékouzelnických odborníků, kteří toužili po místě, kde bude dostatečný prostor a klid a zároveň se v něm budou moci shromažďovat všechny informace a postupy, které na světě jsou. Takovou nemocnici pro kouzelné tvory můžete nalézt v mnoha zemích, případně alespoň odborníky, kteří jsou schopni dorazit tam, kam je třeba, nic podobného tomuto institutu ovšem není.
Disponují obrovským prostorem, spoustou peněz z fondů mnoha zemí a zároveň také těmi největšími odborníky... Inu, pokud pro svého testrála chcete tu nejlepší péči, pak zde se mu jí dostane.
Samozřejmě, že ač zde léčí i obvyklé choroby, tak největší podíl práce tvoří různé záhadné či záludné, se kterými tvory posílají z různých jiných institucí ve chvíli, kdy si s tím buď neví rady anebo na to nemají kapacitu.
Ač institut funguje tak krátce, již je k němu založen i jakýsi "útulek", respektive rezervace, víme, jak to občas dopadá a část tvorů, kteří jsou sem dopraveni, se po uzdravení nemůže vrátit mezi své soukmenovce a zvěrolékouzelníci tedy museli řešit, co s nimi dále. A transportovat je do příslušných odlehlých rezervací není vždy tak snadné.
I Všelék nabízí možnost studia, je to dnešní trend, ono není divu, všichni si rádi vychovají nové pečovatele a zvěrolékouzelníky s tím, že ví, co se naučili a co od nich tak mohou vyžadovat.

Mozkomoří výzkumný a obranný institut

Lokalita tohoto institutu je obecně neznámá, dá se do ní dostat, ale ani tak nebudete vědět, kde se vyskytuje. Rádi se označují jako "celosvětoví".
Zaobírají se mozkomory a všeho, co s nimi souvisí. Nejde jen o pasivní studium, vyvíjejí proti nim i nejrůznější obranné techniky a obecně se snaží omezit jejich působení.
Existují zkazky, že mozkomory opravdu zkoumají skrz na skrz a to včetně pitvání a tak dále. Sice to nezní příliš mile, ale chápu vědeckou zapálenost. Abych to shrnula, jde o poměrně kontroverzní institut a chápu jejich touhu zůstat co nejvíce skrytí.
Evidují všechna místa, kde se mozkomorové kdy ocitli, případně ocitají pravidelně a toto je jejich jediná veřejně známá informace, pokud si koupíte příslušný lokátor (jejich patentovaný vynález), můžete průběžně kontrolovat, zda se na místě vaší vysněné dovolené nenachází skupina mozkomorů.
Jejich práce tedy nemá nic společného s péčí, ale musíme zároveň přiznat, že u mozkomorů bychom to ani nečekali...


To byly tři nejzajímavější instituce, které jsem rozhodně chtěla zmínit. Obecně pak je nutné dodat, že po světě existuje celá řada vyšších, odborných a vysokých kouzených škol, které se buď zaměřují přímo na druh, na rezervaci, nebo i obecně na povolání (zvěrolékouzelník, atd.) a jejich úloha je vysoce důležitá. Stejně tak všechny další rezervace pro kouzelné tvory (ať už jakéhokoliv charakteru).


IV. Instituce zaměřené na věštění

V případě jasnovidectví, případně tedy věštění, je nutné říct, že je situace o něco méně příznivá, co se týká počtu a variací institucí. Já se domnívám, že je to zejména proto, že takových věštců, co by měli vidiny, je velice málo, a těch, co mají vlohy alespoň na jednu další metodu, také tolik nenajdeme. V mnoha školách se ani věštění neučí, jelikož není považováno za tak spolehlivou metodu, v čímž v určité míře souhlasím, existuje mnoho šarlatánů a mnoho lidí, kteří tu "svou" metodu nikdy nezkusí, tak nezjistí, že by jim sedla. A dá se hůře učit, jelikož nejde o provádění konkrétních zaklínadel.
Přesto existují natolik zajímavé instituce, které si zaslouží svou zmínku.

Orákulum na Maltě

Mohla jsem pochopitelně zmínit věštírnu v Delfách, ale ta je v dnešní době již natolik zpopularizována, že se, bohužel, dá pochybovat o jejím opravdovém významu.
Na druhou stranu, na Maltě se, ač by se člověk divil, vzhledem k velikosti ostrova, zachovala nepřístupná věštírna, kde dodnes věští svými starými způsoby.
Dostat se tam jako učeň je téměř nemožné, ale pokud poznají, že jste opravdový zájemce o vědění o věštění, mohou vám poskytnout přístup k neuvěřitelnému množství věšteb z různých typů věštění, která jsou leckdy velice lokální a samotní věštci zde se o ně nikdy nepokoušeli.
Bohužel tedy nelze konstatovat, že by to bylo přístupné všem, na druhou stranu, tím by se ztratio něco z té exkluzivity. Zároveň chápu, že pro věštění je třeba klid a ne davy lidí jako v Delfách...

Věštecká Akademie

Nachází se na ostrově v Atlantickém oceánu, který je nezakreslitelný a dostanete se na něj jen tehdy, když si jeho polohu vyvěštíte (jakýmkoliv způsobem). Tím se akademie chrání právě před šarlatány, případně před lidmi, kteří by nebrali věštění vážně.
Učí se zde mnoho metod, přednášejí zde světové kapacity, a díky celosvětové základně se zde vyloženě věští osud světa, ač tedy s omezeními, jelikož není nic více nebezpečného, než zneužitá věštba. Tedy. Kromě špatně vyložené a následně zneužité věštby...
Mnoho zdejších studentů i vyučujících je velice progresivních, takže vymýšlí i nové druhy věštění, nové postupy pro lepší využití třetího oka a různé techniky, nad kterými by konzervativní věštci z dřívějších dob určitě ohrnovali nos.
A ta knihovna, kterou zde mají, ta je vskutku úžasná, ač se tedy věnuje jen a jen jasnovidectví.

Astrologický institut "Hvězdy" (v překladu)

Název není zrovna originální, ale jelikož je samotný institut tak důležitý, tak je to vlastně jedno. Původně sídlil ve střední Evropě, ale v dnešní době se přesunul do blízkosti Havaje, opět tedy na ostrov. Z mého pátrání se ostrovy ukazují být velice oblíbenými místy pro umístění institucí. V tomto případě ale jeden z argumentů zní tak, že jde o místo, kde je v noci opravdu tma, která ve střední Evropě tak trochu chybí. A to je pochopitelné.
Astrologie se tradičně bere jako jeden z typů věštění, ač tedy o tom můžeme debatovat, tak číst ve hvězdách chce alespoň špetku věšteckého talentu a správnou interpretaci znamení. Kentauři by jistě souhlasili.
Tento institut se pak ničím jiným než astrologií nezaobírá, řada zde působících astrologů se na věštění jako takové dívá skepticky a, skoro bych řekla, nadřazeně.
Najdeme zde nejen tradiční, dalo by se říci, evropskou astrologii, ale i jiné světové astrologie, které jsou tradiční zase z jiných pohledů.
Pořádají i přednášky na různých školách nebo akcí, aby našli další zapálené astrology a mapují budoucnost na tisíce let dopředu.

 


Kromě těchto institucí existují i další různé školy, většinou ovšem vedené malým počtem vyučujících, specializované na ten či onen typ, což není ideální zejména proto, když zrovna na ten typ opravdu talent nemáte, tak vám nemají, co předat, ač jsou to všechno odborníci.
Také existují různé "knihovny věšteb" a to i v jazycích, které se již nepoužívají. Mnoho z nich ale bylo zničeno ve válkách, ať už omylem  či přímo úmyslně.
Kromě toho příliš jasně vymezených věštících institucí nenalezneme.


V. Instituce zaměřené na obojí

Jako první bych ráda zmínila školy. Na většině se můžeme setkat s předměty, které jsou nějakým způsobem zaměřené na kouzelné tvory i na věštění, ač třeba v případě starých Bradavic, které známe z kronik o Harry Potterovi, víme, že Péče o kouzelné tvory, Jasnovidectví a Věštění z čísel (případně částečně i Starodávné runy) byly zařazené až jako volitelné předměty.
My se můžeme chlubit tím, že co se věštění týká, v jeden čas se tu učilo opravdu mnoho metod a každý si mohl najít své. Stále si myslím, že patříme mezi elitu, co se tohoto zaměření týká.
To platí i o kouzelných tvorech, máme i předměty orientované na konkrétní tvory a působíme jako taková chovná stanice pro kouzelné krysy, žáby a šneky, stejně tak i hafoně.
Známá svým vztahem ke kouzelným tvorům je pak například škola Castelobruxo.
Obecně by se dalo říct, že když už nic jiného, mají školy v osnovách minimálně obranu proti kouzelným tvorům, jakožto součást předmětu Obrana proti černé magii, případně nějaké lokální varianty.

 


Dále nemohu zapomenout na Ministerstva kouzel a jejich různé odbory. My máme zejména Odbor pro dohled nad kouzelnými tvory, kde mají i jednotliví tvorové své divize. Na některých ministerstvech se pak vyloženě můžeme setkat s takovým podministerstvem Kouzelní tvorové, kde je pak zahrnuto vše, co se jich týká. U nás to přeci jen zní poměrně negativně, ač dohlížet se na všechny tvory jistě musí!
I tam, kde se tváří, že nic takového není třeba, mají minimálně něco jako Evidenci kouzelných tvorů, případně Odbor proti pašování, který je z velké části tvořen pracovníky, kteří se snaží zabránit pašování kouzelných tvorů nebo jejich částí (či vajec).
Zároveň ale ministerstva zaštiťují i jakous takous práví ochranu, co se věštění týká, ať už jde o evidenci věšteb, věštců, ochrany proti zmíněným falešným věštcům a tak dále. Vždy to není zcela definováno, ale nebýt ministerstva, kde byste se domohli spravedlnosti po úmyslně zpackané věštbě? A kde by naopak mohl věštec řešit své záležitosti? Na druhou stranu, to, jak moc jaké ministerstvo zrovna věštění pokrývá, se hodně liší. U nás jde de facto jen o Odbor záhad, případně pak přestupky a další se řeší na příslušném odboru... Jinde ale má jasnovidectví, věštění a další takové obory své vlastní sekce, ač třeba jen s jedním pracovníkem.
To, zda se věštby uchovávají a kde, to je také často (pokud tedy daný institut nepracuje sám za sebe a nemá suverenitu) na ministerstvech.

 


Následně zde máme kentaury a veškeré jejich instituce, ať už jde o jim určené rezervace (ač kentaurům se, pochopitelně, název rezervace nelíbí) nebo vyloženě nějaká akademie určená studiu kentaurů (těch je jen pár a nejsou příliš významné). Tyto tvory nelze od věštění odtrhnout, jelikož jde o výraznou náplň jejich života. Ač nemáme dostatečně rozsáhlé znalosti o jejich postupech, mnozí význační astrologové se je i tak snaží aplikovat. Jen se o tom příliš nerozšiřují z důvodu možného hněvu kentaurů. To je další důvod, proč toto zmiňuji odděleně, je to totiž poměrně kontroverzní.


VI. Závěr

V závěru bych nejdříve ráda poděkovala za podnětné téma, při jehož studiu jsem, mimo jiné, měla možnost kontaktovat řadu nových kolegů a přátel, se kterými mohu následně rozvíjet své oblíbené obory.

 


Také chci shrnout, že ať se podíváte kamkoliv, všude můžete nalézt něco nebo někoho, kdo se bude zaobírat kouzelnými tvory či věštěním a se zapálením bude budovat něco, co se buď již stalo nebo do budoucna stane, významnou institucí. Není to tak překvapivé, ale většinou se omezujeme jen na spolupráce s tím, co je známé a zavedené, případně v okolí, nenapíšeme hafonímu závodišti na ostrově Man, nekontaktujeme rezervaci pro hrabáky v Maroku, dost možná o nich ani neuslyšíme, podobně jako o věštkyni Mau Hau, která používá k věštění použité kapesníky. A je v tom neskutečně dobrá.