Student: Any Dawson
Kolej:Havraspár
Školní rok: léto 2016
Typ zkoušky:KOZA

Magie krásyZadané téma: Metody udržování krásy ve Finsku se zaměřením na vliv sobích slin na pleť.
Konzultant: NaSaŠí Jackson
Posudek: Drahá slečno Any!

Téma, které jsem vám zadala, bylo dost obecné, takže jste ho mohla pojmout dle svých představ. Vy jste se v práci zaměřila na jeden určitý rituál, čímž jste si zbylé možnosti zúžila, to však nic nemění na tom, že jsem s kvalitou obsahu nadmíru spokojená. S tématem jste si poradila více než dobře a provedla mě (a potenciální zájemce o tento rituál) celou procedurou, vše vysvětlila a popsala jasně, je vidět, že vlastní zkušenosti máte bohaté, na celé práci se pozitivně odráží.

Ani se nedivím, že Finové zůstávají u zmiňované metody "back to basics" a nehledě na to, že je celý rituál dost náročný nejen fyzicky, určitě i psychicky, je vidět, že přírodní magie je nejsilnější, kam se hrabou umělé náhražky jako lektvary mládí, že? Pokud jste si proceduru ozkoušela na vlastní kůži a víte, o čem píšete a můžete doporučit, pak nemám vaší práci co vytknout.

Taktéž děkuji za krásný obrázkový materiál, je vidět, že hrníček kuksa je vyroben velice kvalitně, že přežije všemožné magické rituály. Zároveň i uvolnění syrové magie ve vzduchu v podobě polární záře je krásné, nepochybuji o síle a účincích na naši pleť! Co se týče sobů, s tématem jejich slin jste si poradila s noblesou, správně je přiřadila k živlu země a odůvodnila jejich magii. Vše máte samozřejmě správně.

V ústní části zkoušky bych se ráda pozastavila nad vašimi zkušenostmi se samotnou procedurou. Jak na vás zapůsobila? Co se vám zdálo nejobtížnější na výdrž/aplikaci, pokud se budeme držet rozdělení na čtyři živly? Zároveň věřím, že tohle není jistě jediná metoda, kterou kouzelníci a čarodějky pro zachování krásy praktikují. Proto bych ráda, abyste jednu či dvě další zmínila a okrajově vysvětlila, o co jde.

Celkově mám z vaší práce dobrý dojem a nemám co vytknout, tuto část proto hodnotím za V (Vynikající) a děkuji za zajímavý zkrášlovací tip, určitě někdy vyzkouším!

NaSaŠí Jackson
Hodnocení: Vynikající
Hodnocení propugnatio: Vynikající
Hodnocení cogito: Vynikající


Vypracování

Metody udržování krásy ve Finsku se zaměřením na vliv sobích slin na pleť.

 

Snaha o udržení krásy i v pozdějším věku je téma, kterému se čarodějky (a nejen ony) věnují už od počátku věků. Ačkoli kouzelnické společenství disponuje nepředstavitelnou magií, na proces stárnutí stále nebyl vynalezen či objeven spolehlivý lék. Pomocí různých prostředků lze proces stárnutí dočasně zakrýt, viz lektvary mládí hojně používané v prostorách naší školy, efekt je pouze dočasný a lektvar je třeba používat v pravidelných intervalech, lze ho tedy považovat pouze za jakousi masku. Cílem této práce ovšem není popisovat způsoby, jak dočasně zahladit stopy času, ale jak proces stárnutí pomocí různých metod zpomalit. Je zřejmé, že pokud k pravidelné péči během života nedochází, v momentě, kdy se stáří projeví v celé své kráse, je již pozdě zvrátit tok času. Tato práce je tedy mířená na mladší generaci, která má stále ještě šanci za pomocí vhodných prostředků o sebe pečovat od mladších let.

 

Zaměření na nordickou zemi, Finsko, je cílené. Zatímco v současné době se na středo a západoevropském trhu předhánějí výrobci v nejnovějších řadách kouzlošminek, lektvarů, mastiček, výluhů a zaručených zázraků, seveřané zůstávají věrni svým kořenům, neboli filosofie severu se dá shrnout označením “back to basics”. Všeobecně je život na severu jednodušší. S ohledem na geografické podmínky je místní kouzelnická komunita houževnatá, odolná a schopná se těšit z maličkostí jako jeden slunečný den. Kouzelné domácnosti jsou zařízeny jednoduchým designem, místní kuchyně obsahuje základní ingredience bez zbytečné překombinovanosti a existuje zde silná vazba na přírodu. Místo snahy o vynalezení něčeho nového, zaměřuje se finská kouzelnická komunita především na starodávná moudra a pracuje především se základními živly - zemí, vzduchem, vodou a ohněm.

 

Každý živel nezávisle na ostatních poskytuje magickou sílu, která je velmi silná. V případě, že se zkombinují všechny čtyři dohromady ve správném pořadí, získává finální výsledek ještě něco navíc, neboť kombinace všech živlů představuje neuvěřitelné pouto, sílu. Existuje samozřejmě mnoho místních návodů na udržování krásy a každá kouzelnická rodina či oblast mají vlastní recepty a metody, které se dělí z generace na generaci, ale pro účel této práce byla vybrána jedna metoda, která je nejrozšířenější a v různých modifikovaných podobách nejčastěji aplikovaná. Má čtyři kroky, každý krok zahrnuje jeden živel a kroky samotné představují cyklus, který by se s ohledem na nejlepší výsledky měl pravidelně opakovat.

 

Oheň

Oheň je symbol života, může být zachránce i zabiják. Je prvním krokem ke kráse a zahrnuje tradiční finskou saunu. Ta byla od počátků vynálezem kouzelnické komunity,  nicméně ještě v dobách před utajením před mudly, rozšířila se sauna i mezi nekouzelnickou společnost a postupně se rozšířila do celého světa, nicméně finské obyvatelstvo stále drží prvenství v počtech saun na osobu. Počátek okrášlovacího procesu je tedy v sauně, ovšem nutno zdůraznit, že v té původní verzi, s ohněm. V současnosti samozřejmě existuje mnoho upravených verzí včetně elekrické mudlovské až po kouzelnickou cestovní verzi s falešným ohněm. Není nutno ovšem zdůrazňovat, že jediná účinná verze je právě ta s pravým ohněm. Saunu je nutno roztopit a poté se do ní uchýlit. Síla ohně očistí jedince od všech negativních vrstev a bloků, což vede k relaxaci a pozitivnímu naladění. Veškeré nežádoucí síly jsou sílou ohně zahnány. Není možné a ani zdravé zůstavat v takovém horku po dlouhou dobu, je nutné si dělat pravidelné přestávky. Při prvním kole se nechá oheň působit jen jako takový. Od druhého je vhodné konzumovat speciální lektvar, který se pije ze speciálních dřevěných hrníčků, na jejichž výrobu se specializuje místní kouzelnická komunita Sámů, která se sice částečně distancuje od mezinárodní kouzelnické komunity, neboť jako jedna z mála povolovala od nepaměti svazky i s příslušníky mudlovské komunity, kteří byli následně do rodinných kouzel zasvěceni. Hrníček se nazývá kuksa a je vyroben z dřeva severských stromů, které poskytuje hrníčku odolnost a hodí se právě i do sauny, neboť ani mráz, ani vysoké teploty hrníček nepoškodí.

 

K výrobě speciálního lektvaru je třeba po tři dny louhovat mech posbíraný za svitu půlnočního slunce. S ohledem na to, že nejvhodnější doba pro tento zkrášlující rituál je mezi listopadem a březnem, doporučuje se buď navštívit severské destinace během léta, nebo zakoupit tento usušný mech od místních Sámů. Do výluhu je třeba druhý den, přesně o půlnoci přimíchat šťávu z ostružníka morušky. První dva dny je nutno lektvar vařit na mírném plamení, třetí den však musí být vystaven co nejnižším teplotám a doporučuje se tedy zahrabat uzavřený kotlík hluboko do sněhu.

Výsledný lektvar, podávaný v již zmíněném hrníčku, je třeba konzumovat od druhého saunové návštěvy. Přestávky mezi saunou slouží k ochlazení organizmu a také k tomu, že chlad donutí všechny negativní vlivy postupně vylézt na povrch a další čas v sauně je úspěšně eliminuje. Pro méně odvážné stačí se v procesu chlazení procházet venku na ledovém vzduchu,  nicméně nejefektivnější cestou je válení se ve sněhu. Je to sice postup poněkud traumatický, nicméně pro krásu se musí trochu trpět.

 

Ideální je absolvovat sedm sezení v sauně během jednoho večera. Po úspěšném maratonu by se člověk měl cítit unavený, odpočatý, utlumený a plný energie zároveň. V tento moment ukončuje živel ohně svoji roli a postupuje sílu vodě.

 

Voda

Jen ta voda v nejčistší podobě, v jezerech, má ty nejkouzelnější účinky. Tělo, které je očištěno od všeho negativního ohněm je připraveno na další krok v očistě. Ideálně ihned po dokončení sedmikolového maratonu v sauně by se člověk měl co nejrychleji odebrat k jezeru a očistit se v něm. Nejčastějším problémem ovšem může být led, neboť v zimních měsících jsou jezera logicky zamrzlá. Je možné pomocí kouzel vodu ohřát, dokud se nevytvoří díra v ledu, tato metoda ovšem snižuje účinky koupele. Za použití kouzla *Icebreakus totalus* je nutno vytvořit díru v ledu bez toho, aniž by se změnila teplota okolní vody. Pak už je postup jednoduchý, ponořit se do vody a vydržet v ní alespoň sedm vteřin. Tento krok může být poněkud drastický, neboť je běžné, že voda pod ledem má i několik stupňů pod nulou. Občas dochází k výpadku dechu a nutnosti utéct pryč do tepla sauny. Opět je ale potřeba, pro co nejlepší účinky, tyto nepříjemnosti překonat a projevit silnou vůli. Magické číslo sedm se používá i v tomto případě a maximalizace užití živlu vody spočívá v sedmi koupelích o délce minimálně sedmi vteřin. Pro ulehčení této mrazivé části je možno konzumovat mechový lektvar z kuksy a v tomto případě se doporučuje nad ohněm z polárních bříz rozvařená varianta. Po dokončení sedmi koupelí je možné se navrátit na chvíli do sauny, aby se tělesný šok alespoň trochu kompenzoval. Nejvhodnější jezera jsou ta na severu v Laponsku, neboť potoky za pomocí deště  z nedotčené krajiny přivádějí kouzelné výtažky ze všech magických bylin z okolí. Platí zde pravidlo, čím méně lidských obydlí v okolí, tím lépe.

 

Vzduch

Po důkladné očistě je tělo připraveno vstřebávat kouzla z okolí. Nejideálnější je pro tento krok vybrat noc, kdy na obloze tancuje polární záře. Je známo, že mudlové tento jev vysvětlují jako částice slunce, které při slunečných erupcích pronikají na oblohu a za ideálních podmínek (záporný Bz a vysokého stupně viditelnosti) vytvářejí na obloze tančící krásu. Kouzelníci ovšem ví, že je to všechno tak trochu jinak. Polární záře není nic jiného než uvolněné magie, která se koncentruje a cestuje po obloze. Na severu žije mnoho kouzelných tvorů, především z důvodu nízkého výskytu kouzelníků i mudlů a koncentrace těchto tvorů a zároveň i snížený strach z jejich strany, přispívá k vysoké koncentraci záře.

 

Se zbytky teplého mechového lektvarů se doporučuje nasávat magii z oblohy co nejdéle. Vhodný den pro tento krok je ten, kdy je obloha jasná, bez mraků a polární záře co nejsilnější, zakrývající celou oblohu, tancující a měnící barvu. Základní zelená je dostačující, nicméně v případě výskytu dalších barev, jako růžové či fialové, dochází ke zvyšování blahodárných účinků na krásu. Volně se pohybující čistá magie se vstřebává do očištěného jedince a ve výsledku zkrášluje tělo i duši.Země

Posledním a nejdůležitějším krokem je zapojení země. Problém během zimních měsíců spočívá ve zmrzlé zemi a často až nekolikametrové vrstvě sněhu. Opět by bylo možné použít kouzlo pro roztání sněhu, ale jak už bylo zmíněno, i v tomto případě by došlo ke snížení magických účinků. Avšak Sámové už dávno objevili kouzlo tvorů, kteří se zdají být z kouzelnického hlediska naprosto nedůležití, sobů. Do dnešního dne se bohatství Sáma určuje podle počtu jeho sobů. Je sice pravdou, že sob sám o sobě je tvor nekouzelný, nicméně kouzlo spočívá v jeho slinách. Sobové totiž v zimě nespí a logicky tak musí shánět potravu, která se nachází hluboko pod sněhem. Tím překonávají sněžnou bariéru a přichází do kontaktu se všemi kouzelnými rostlinami, které se pod sněhovou vrstvou nacházejí. Jejich tlamy navíc mají ideální klima, ve kterých kouzelnické účinky těchto bylin přežívají celý rok, takže taková slina obsahuje výtažek z bylin a země ze všech ročních období. Poté, co jedinec projde očistou ohně, vody a pak nasaje magii z polární záře, aplikace sobích slin dokončuje proces zkrášlování a uzavírá kruh. Doporučuje se nanést si vrstvu slin na obličej a nechat ji vstřebat. K tomu nejsou venkovní teploty ideální, ovšem teplý mechový lektvar konzumovaný z kuksy v tradiční kotě zahřejí zmrzlé tělo natolik, že se sliny úspěšně vstřebají a vytvoří tak ochrannou masku, která udržuje mládí i navenek a přispívá tak ke kráse a posunuje proces stárnutí. Je možné, že ve slinách nachází ještě zbytky hlíny či kousky nerožvýkaných bylin, ale i ty jsou důležité pro výsledný efekt a doporučuje se jejich odstranění až po několika dnech.

 

 

Závěr 

Celý výše popsaný proces se doporučuje absolvovat ideálně v 12 hodinách, kdy je večer zahájen procesem sauny a poté ráno návštěvou sobů. Je možné délku i zkrátit a mnozí se o to pokoušeli, ale je prokázáno, že v noci navštívený sob má spíš tendenci osobu kousnout či zadupat než láskyplně oblizovat nočního vyrušitele.

 

Závěrem je nutné dodat, že ačkoli je tento způsob udržování krásy a zachovávání mládí velmi úspěšný, nikdy není trvalý a i při opakovaném podstupování (alespoň jednou ročně), dochází ke stárnutí a hlanvě vrásky se donekonečna odkládat nedají. Nicméně minimálně výskyt vrásek především u mladých profesorek se dá touto metodou úspěšně eliminovat. Za účelem této práce jsem proces podstoupila a můžu potvrdit, že výsledek se dostavil a navíc, po čase stráveném mimo civilizaci v obklopení nádherné severské přírody či člověk úspěně pročistí i hlavu a je to vlastně i forma meditace a eliminace stresu, který má na krásu také velmi negativní vliv.

 

Obrázky

hrníček kuksa

zachycená polární záře

proces aplikace sobích slin