Student: Arien Rellyová
Kolej:Havraspár
Školní rok: léto 2014
Typ zkoušky:KOZA

Astrologie - ČínaZadané téma:

Komparace zakladatelů z pohledu A-Č.


Konzultant: David Nekromacer
Posudek: Dobrý den, slečno Arien,

na úvod je třeba říci, že jste se s tématem vypořádala naprosto dostatečně, a po obsahové stránce tedy v pořádku.

Jediná má zásadní výtka, která ovlivnila i hodnocení, je relativní mělkost práce. Přecijen od absolventky 4 ročníků A-Č a adeptky na titul, který je se složením této zkoušky spojený, bych očekával trochu větší propracovanost.

S Vaším názorem na jednotlivá znamení nemám problém, krom toho, že odpovídá (plus minus) mému, je to hlavně tím, že jste si ho obhájila v textu (o dostatečnosti ovšem viz výše).

Kladně hodnotím i zapojení vtipu, takřka interního (OVCE/KOZA), do práce takovéto důležitosti, který ovšem nikterak neruší, ba naopak.
Hodnocení: Dobré
Hodnocení propugnatio: Vynikající
Hodnocení cogito: Vynikající


Vypracování

Komparace zakladatelů z pohledu čínské astrologie

 

1 Úvod

2 Charakteristika zakladatelů a dedukce možného znamení

2.1 Godrik Nebelvír

2.2 Rowena z Havraspáru

2.3 Salazar Zmijozel

2.4 Helga z Mrzimoru

3 Závěr

 

1 Úvod

Vzhledem k tomu, že neznáme přesné roky narození zakladatelů naší milované a vážené školy, lze si jen domýšlet, v jakém znamení se tyto dnes již mytické celebrity vlastně narodili - byli to obávaní draci, opovrhované krysy a nebo směšné opice? Každý vlastenecky cítící člen koleje by chtěl, aby byl alespoň něco sdílel se svým zakladatelem, i kdyby to mělo být pouhé znamení... A právě k tomu Vám tato práce možná dává klíč, neboť se pokusí odhalit právě tento kousek informace z našich dějin.

Jak již jsme zmínili, rok narození není znám ani u jednoho ze čtyř zakladatelů. A jak tedy na to? Po dlouhém zvažování mne napadalo jedno snad schůdné řešení - když to nejde klasickým způsobem, jak to nejspíš dělá každý (zná rok narození konkrétního člověka a od něj si odvodí znamení a charakteristiku), nezbývá tedy, než to udělat tak trochu obráceně a přiřadit nikoli ke znamení popis osoby, ale k charakteristice osoby znamení. A o to přesně se v následujícím pojednání, s pomocí různých tentononců a zejména Moudrého klobouku, pokusím.

 

2 Charakteristika zakladatelů a dedukce možného znamení

2.1 Godrik Nebelvír

Tento muž, stejně jako členové koleje po něm pojmenované, se vždy tradičně charakterizoval svou odvahou a nebojácností. Vždyť Moudrý klobouk (pokud ho bereme jako věrohodný zdroj) nám zpíval:

„Možná tě čeká Nebelvír,
kde mají chrabrá srdce;
odvaha, klid a rytířskost
jdou u nich ruku v ruce.“

(Harry Potter a Kámen mudrců)

 

Ovšem nikdo, ani věhlasný hrdina, není dokonalý. Je to smutné, ale musím bohužel připustit, že k Godrik měl oproti všem těmto kladným rysům i něco, co nebylo zcela jednoznačně žádoucí. I v tomto případě nám radu dává píseň moudrého klobouku:

 

„Udatný Godrik Nebelvír,
jenž cestou svou vždy šel“

(Harry Potter a Ohnivý pohár)

 

Z tohoto krátkého úryvku si můžeme vydedukovat, že Nebelvír byl zásadový a čestný. Nicméně jistá dvojznačnost citlivému oku neunikne – nemohl být také trochu namyšlený a arogantní? Neochotný se komukoli podřídit či přizpůsobit? Neschopný vyjednávat? Pro vůdce jsou to věci přijatelné, ale rozhodně to nezní jako přívlastek ideálního člena týmu…

 

A jaké čínské znamení by se k takovému člověku hodilo? Pro typické vůdcovské osobnosti, odvážné a silné lidi, se obvykle znamení tygra a draka; ovšem pro naše účely se přeci jen hodí více tygr, neb pro draka je příznačný obdiv k luxusu, touha po bohatství, prestiži a jakási nelibost vůči slabosti, což ho z naší volby poměrně efektivně diskvalifikuje.

 

 

2.2 Rowena z Havraspáru

Pokud byla pro Godrika typická statečnost, pro Rowenu je to zase inteligence a moudrost. Pokud máme brát Moudrý klobouk opět jako studnici moudrosti:

„moudrý starý Havraspár,
pokud máš bystrou hlavu,
tam důvtipní a chápaví
vždy najdou čest a slávu.“

(Harry Potter a Kámen Mudrců)

I přes svou očividnou (pro nebarvoslepé) příchylností k této koleji, musím uznat, že z důvěrychoných zdrojů se toho o Havraspáru nijak snadno více nedozvíte – samozřejmě, jsou zde jisté vlastnosti, které s inteligencí a moudrostí souvisí – píle, trpělivost, touha se učit… Ale zkrátka „v Havraspáru chytrost zas bývala první ctnost.“ (Harry Potter a Ohnivý pohár). Jak ovšem přijít na nějaké ty vady na kráse této koleje (i když je samozřejmě v modrých očích zcela dokonalá)?

Jednou z věcí, která se pod tímto pozlátkem možná schovává, je jistá marnivost a pýcha – i Rowena, stejně jako její mužští kolegové, přeci odmítala učit všechny studenty, chtěla pro sebe jen ty chytré… Považovala se tedy za něco lepšího? I to je bohužel možné…

Z pohledu čínské astrologie by tedy k Roweně nejvíce pasovalo znamení opice, obecně považované za nejinteligentnější znamení s dobrou pamětí, či kohout, který krom inteligence disponuje i pohotovostí a elegancí, ovšem na druhou stranu má sklony k exhibicionismu, chvástání a kritice ostatních. Co myslíte, že odpovídá více? Tak trochu se obávám, že je to kohout…

 

 

2.3 Salazar Zmijozel

Již při vyslovení tohoto jména se každému zákonitě vybaví jednou zvíře – had. A shodou okolností i had je znamením čínského zvěrokruhu – odpovídá tedy jeho charakteristika obecně přijímané normě pro Zmijozel? Tak se na to podívejme…

Salazar vynikal svou lstivostí, ambicemi, bezohledností a vychytralostí („Nebo to bude Zmijozel, kde nastane tvá chvíle - ti ničeho se neštítí, by svého došli cíle“ – Harry Potter a Kámen mudrců). A had? Ten je mazaný, šarmantní taktik, který nerad poslouchá rady druhých, je společenský a libuje si v luxusu… To vše by, dá se říct, odpovídalo.

Jediným vážným konkurentem pro tento set vlastností by mohla být krysa, jež se vyznačuje také lstivostí, charismatem a velkými ambicemi – ta ovšem klade větší důraz na mírové řešení problémů a bývá spojována s inteligencí více než s agresí.

 

 

2.4 Helga z Mrzimoru

Pravděpodobně nejsmířlivější ze všech a také nejdobrosrdečnější – vždyť pouze Helga byla ochotna učit všechny nadané děti bez rozdílu, nekladla na ně žádné speciální nároky krom těch obecně lidských – schopnost spolupráce, důvěra, podpora a smířlivost. Velice si také cenila tvrdé a poctivé práce. Kam to tedy tuto osobu staví?

Těmto hodnotám by nejvíce odpovídalo znamení buvola, který je sice poctivým a spolehlivým pracantem, ovšem bývá také tvrdohlavý, umíněný a často netolerantní, což se nám k této „sluneční“ koleji příliš nehodí. Kůň je zase až příliš rád v centru pozornosti a bojí se porážky. Co nám tu tedy zbývá?

A, áno! Už to mám! Toto téma je dokonce velice nasnadě, neb se tímto právě zabýváme – jedná se o kozu! (Chápu, že pan Nekromacer preferuje označení „ovce“, ale to je momentálně trochu pasé… To už tady bylo. Tak snad mi to odpustí.) Koza se totiž vyznačuje jak pilnou prací, tak tolerancí k ostatním, ochotě pomoci a nechutí ke sporům všeho druhu, ačkoli může být občas trochu melancholická.

 

3 Závěr

Nejsem si jistá, do jaké míry se to do této doby dalo zaznamenat, ale podle mého názoru je poměrně snadno patrné, že znamení, která byla nakonec vybrána jako nejvhodnější, se až nápadně podobají kolejním zvířatům – Salazar Zmijozel se dokonce trefil přímo do černého a had se nejvíce hodil i z pohledu astrologie. A jen málo zvířat je podobnější lvu/gryfovi nežli právě tygr. Havraspár se zase nejvíce přiblížil jedinému opeřenci z nabídky – kohoutovi – když jeho symbolem je havran/orel. A Mrzimor? Jezevce bychom jen těžko v Číně hledali, nicméně podobně zarputilá a vytrvalá se může zdát i přidělená koza…

A znáte to – možná je to náhoda, možná je to společné nevědomí a archetypy. A možná je to prostě kouzlo, že i tak odlišná a vzdálená věc, jako jsou čínská znamení, může odpovídat podobě a struktuře našeho hradu.