KOZA - zkouška arcimistrů magického umění


Zdá se, že kouzelnické vzdělání končí zkouškami OVCE, nicméně pro ty, kteří na akademické půdě chtějí poskočit ještě dále, se nabízí i další možnosti. Jedním z těchto vrcholů jsou jistě i prestižní mezinárodní zkoušky KOZA, které dokazují nejen vysokou obecnou akademickou úroveň, ale i úzkou a špičkovou specializaci ve vybraném oboru kouzelnické teorie a praxe.

Ne na darmo jsou absolventi zkoušek KOZA proslulí ve svém oboru v mezinárodním měřítku a pokládáni za skutečné arcimistry dané oblasti.

Nacházíte se nyní ve veřejných prostorách, v nichž jsou umístěna conscientia - závěrečné práce absolventů zkoušek KOZA pod patronátem Školy čar a kouzel v Bradavicích www.hogwarts.cz. Conscientia tvoří první písemnou část souhrnné zkoušky, která posléze pokračuje ústními částmi propugnatio a cogito. Podoba zkoušek je dána školním řádem body 7.8-10., a ustanovením ministerstva kouzel č.j. 480-A29c-7254 s mezinárodními dodatky a smlouvami 254/M2541 a 785/M2712. Závěrečné hodnocení je pak souhrnem všech těchto částí.

Všem úspěšným absolventům blahopřeji k získanému akademickému titulu, výtečné reprezentaci školy a přeji mnoho úspěchů do dalšího kouzelnického života.

Nimrandir Elénére